Tjänster

Dyk o Marin Entreprenad utför alla typer av
Marina Entreprenader som:

Kajbyggen och renoveringar.
Brobyggen och renoveringar
Kraftverksarbeten
Armering och formsättning
Pålning och Spontarbete
Sjöledningar
Sjökabelarbeten
Inspektioner
Bogsering o Sjötransporter
Bärgningsarbeten
Filmning och fotodokumentation
Bryggor
Bojstenar
Pontonbryggor
Stenkistor.
Anläggningsdyk / arbeten

 

Dyk o Marin Entreprenad  |  Johnny Lindström 0706240476   | Robert Lindström, 070-453 69 65 | E-post. info@dykmarinentreprenad.se